- read

Xamarin Forms Client IdentityServer(Oidc) Entegrasyonu — Part 2

Mustafa Dikyar 40

Localhost üzerinde IdentityServer ile Xamarin client projelerimizi haberleştirmeye çalıştığımız zaman aşağıdaki aşağıdaki hata ile karşılaşacaksınız.

Bahsi geçen /.well-known/openid-configuration adresine tarayıcımız üzerinden çağrı yaptığımız zaman aslında localde herşeyin yolunda olduğunu göreceksiniz.

Hatamızın sebeplerinden bir tanesi Xamarin clientımızın bizim localhostumuzdan haberi olmadığıdır. Diğer sebep de Android8 sonrası gelen ssl olmadan çalıştığımız zaman bunun için projemiz üzerinde bir yapılandırma yapmamız gerektiğidir.

İlk adım olarak xamarin client projemizden localhosta erişelim. OidcClientOptions nesnemize geliyoruz ve kodlamamızı yapıyoruz.

Authority alanından localhost’a erişmek için http://10.0.2.2:yourport yapılandırmamız ve RequereHttps parametremizi false geçerek başlıyoruz.

Sonrasında yukarıda bahtettiğim Android8 sonrasında gelen yapılandırmamız için aşağıdaki linkte yer alan adımları uyguluyoruz.

Sonrasında AndroidManifes.xml dosyasına geliyoruz application tagi içerisine bu bir önceki adımda oluşturduğumuz network_security_config dosyamızı tanıtıyoruz.

Xamarin client tarafındaki kodlamalarımız böylelikle tamamlamış oluyoruz.